Projekcia

Zrealizujeme Váš zámer od procesu prípravy navrhovania Vašej stavby až po jej samotnú realizáciu. Tento proces zahŕňa vypracovanie zámeru, štúdie, projektovej dokumentácie, samotnú realizáciu ,kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania. Uvedené činnosti ponúkame ako komplex činností, alebo aj samostatne podľa Vašich potrieb.

Projektová dokumentácia môže byť spracovaná v týchto stupňoch :

 • štúdia ( vrátane vizualizácie )
 • dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 • dielenská dokumentácia
 • vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu stavby
 • navrhovanie a posúdenie stavieb PHPP2007 ( pasívne a nízkoenergetické stavby )

Vybavíme pre Vašu stavbu všetky povolenia :

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • zápisu do katastra nehnuteľnosti.

Zabezpečíme pre Vašu stavbu prípravné práce pre stavbu :

 • geodetické zameranie,
 • hydro-geologický prieskum,
 • stavebný dozor .