Špeciálne stavebné práce

INJEKTÁŽE

 • Injektáže trhlín a škár - zamedzenie priesakov a statické spriahnutie betónu.
 • Pevnostné injektáže - stabilizácie štrkových lôžok, spriahnutie trhlín a iné statické problémy.
 • Injektáže dilatácií - na báze polyuretánovej alebo akrylátovej živice.
 • Kapilárne injektáže - injektáž akékoľvek druhu muriva (kamenné, tehlové, betónové tvárnice, plynosilikáty ...) za účelom zamedzenia vzlínavosti.
 • Membránové injektáže - injektáž do separačných vrstiev v priestore geotextílie. Náhrada nefunkčnej hydroizolácie v ťažkoprístupných detailoch a v betónových podzemných konštrukciách na styku so zeminou bez možnosti odkopov.

SANÁCIE

 • Sanácie pivníc - suterénne a pivničné priestory
 • Sanácie historických objektov - suterénnych a pivničných priestorov historických objektov, izolácie na báze cementov.
 • Sanácie priemyselných konštrukcií - komplexné sanačné systémy od otryskávania po nanesenie sekundárnej ochrany.
 • Sanácie mostov – diagnostika a realizácia komplexných sanačných systémov sekundárnej ochrany.
 • Sanácie vodohospodárstva - komplexné sanačné systémy, protikoróznu ochrana, hrubé a jemné profilačné a reprofilačné náhrady betónu.

PODLAHY

 • Nivelizácie - realizujeme za účelom vyrovnania resp. voči kapilárnemu vzlínaniu vody u nevhodne zaizolovaných pivničných a suterénnych priestoroch.
 • Protisklzné bezškárové – liate podlahy odolávajúce vysokým mechanickým a chemickým zaťaženiam.
 • Hladké - epoxidové a polyuretánové liate podlahy.
 • Dizajnové - do liatej podlahy je možné osadiť akékoľvek dizajnové prvky (vsypy, kamenivo, LED svetlá, nálepky, profily a iné).
 • Antistatické - liate epoxidové a antistatické polyuretánové podlahy. Náboj odvádzame skrz vodivý raster do hlavného uzemnenia.